KA3 LLL ViPi projektas (511.792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) buvo iš dalies finansuojamas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, Paprogramė KA3 IRT. Šis žaidimas atspindi tik autoriaus (-ių) požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokio nuorodos naudojimo, kuris gali būti pagamintas iš jame pateikiamos informacijos naudojimą.