Μυγοσκοτώστρα!

Ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού;

Το παιχνίδι Fly swat έχει αναπτυχθεί ώστε να καλύψει μέρος των αναγκών εκπαίδευσης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τους χρήστες με πολλαπλές και βαθιές αναπηρίες. Η ύλη των ΤΠΕ για άτομα με αυτές τις ανάγκες αναλύεται σε ένα σύνολο προσβάσιμων δεξιοτήτων για εκπαιδευόμενους που δεν πληρούν ακόμα τις απαιτήσεις για την ενσωμάτωση τους στα επικρατώντα πρόγραμμα σπουδών ΤΠΕ.

Το παιχνίδι παρέχει ένα μέσο για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επίγνωση των ΤΠΕ, την κατανόηση της έννοιας της αιτίας και του αποτελέσματος στο πλαίσιο των ΤΠΕ, καθώς και εξάσκηση των δεξιοτήτων με τις τεχνολογίες εισόδου (ποντίκι και πληκτρολόγιο, καθώς και άλλες βοηθητικές συσκευές, όπως διακόπτες, το βλέμμα των ματιών, ή τις διεπαφές ελέγχου εγκεφάλου) και τέλος τη βελτίωση των δεξιοτήτων χρονοκράτησης και συντονισμού με τις ΤΠΕ.

Παίζοντας το παιχνίδι

Το Fly swat είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται γύρω από την αρχή της παρακολούθησης και του χτυπήματος μιας μύγας. Η μύγα έχει πολλούς τρόπους μετακίνησης που αντιστοιχούν σε τρόπους κίνησης που απαιτούνται από το πρόγραμμα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων, κάθετων, παρακολούθησης προκαθορισμένης πορείας και τυχαίου. Το παιχνίδι έχει επίσης διάφορους τρόπους μετακίνησης. Αυτοί μπορεί να είναι οι σταθερός, παρακολούθηση της μύγας σε έναν άξονα (για να επιτρέψει παιχνίδι με ένα πλήκτρο / ένα πάτημα) ή μετακίνηση αριστερά και δεξιά είτε ακολουθώντας το ποντίκι ή με πάτημα των πλήκτρων. Αυτοί οι τρόποι περιγράφονται είτε ως «έλεγχος από χρήστη» είτε ως «ένα άγγιγμα». Στη λειτουργία «ελέγχος από χρήστη» η μύγοσκοτώστρα κινείται χειροκίνητα με χρήση του ποντικιού ή του πληκτρολογίου. Στη λειτουργία «ένα άγγιγμα», η μυγοσκοτώστρα κινείται είτε αυτόματα είτε είναι σταθερή και ο σκοπός του παιχνιδιού έχει να κάνει με το χτύπημα της μύγας την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Η ενεργοποίηση την μυγοσκοτώστρας γίνεται είτε με το ποντίκι είτε πατώντας το πλήκτρο διαστήματος. Αυτές οι είσοδοι μπορούν επίσης να υλοποιηθούν με εξωτερικό λογισμικό για να επιτρέψει τη χρήση του παιχνιδιού με βοηθητικές τεχνολογίες, όπως διακόπτες, μάτι παρακολούθησης ή ελέγχου των διεπαφών εγκεφάλου.

Το παιχνίδι παρέχει οπτική διέγερση και επίσης περιέχει ήχο. Καταγράφει την υψηλή βαθμολογία κατά τη διάρκεια μιας συνόδου, με στόχο την παροχή επιπλέον διέγερσης για να παίξει ο εκπαιδευόμενος περισσότερο. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι ο παίχτης να σκοτώσει όσον το δυνατόν περισσότερες μύγες στα 60 διαθέσιμα δευτερόλεπτα. Στο τέλος του παιχνιδιού, ο παίχτης βλέπει τη βαθμολογία του και την υψηλότερη βαθμολογία που έχει ληφθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνόδου του παιχνιδιού.

Μπορεί να φαίνεται και ένας στόχος, ώστε να δίνει στο χρήστη μια καλύτερη ένδειξη για το πού θα χτυπήσει η μυγοσκοτώστρα.

Έλεγχοι

Έλεγχος

Πλήκτρο

Ποντίκι

Κίνηση αριστερά

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση ποντικιού αριστερά επάνω στον καμβά του παιχνιδιού

Κίνηση δεξιά

Δεξί βέλος

Μετακίνηση ποντικιού δεξιά επάνω στον καμβά του παιχνιδιού

Χτύπημα

Πλήκτρο-μπάρα διαστήματος

Αριστερό κλίκ επάνω στον καμβά του παιχνιδιού

Τρόπος κίνησης κατά το πέταγμα

Πλήκτρο ‘M’

Μεταλλαγή μεταξύ τρόπων κίνησης μύγας – οριζόντια, κάθετα, προκαθορισμένα ή τυχαία

Ήχος Άνοιγμα/Κλεισιμο

Πλήκτρο ‘N’

Πάτημα στο κουμπί Άνοιγμα/Κλείσιμο ήχου, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή στην αρχική οθόνη

Εμφάνιση/Απόκρυψη Στόχου

Πλήκτρο ‘T’

Πάτημα στο κουμπί Στόχου, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή στην αρχική οθόνη

Ταχύτητα πετάγματος μύγας

Πλήκτρο ‘S’

Πάτημα στο κουμπί Ταχύτητα Πετάγματος Μύγας στην αρχική οθόνη. Αλλάζει την ταχύτητα σε Αργή, Μεσαία και Γρήγορη

Τρόπος «ένα άγγιγμα»

Πλήκτρο ‘O’

Πάτημα στο κουμπί Τρόπος Ένα Άγγιγμα στην αρχική οθόνη. Αλλάζει τον τρόπο κίνησης  σε Χειροκίνητο ή Αυτόματο (διαθέσιμο μόνο στον τρόπο τυχαίας κίνησης)

Βοήθεια

Πλήκτρο ‘H’

Πάτημα στο κουμπί Βοήθεια (?) που είναι διαθέσιμο στην αρχική οθόνη. Αυτό εμφανίζει τις οδηγίες.

Επανεκκίνιση παιχνιδιού στην οδόνη Ανατροφοδότησης

Πλήκτρο-μπάρα διαστήματος

Αριστερό κλικ επάνω στον καμβά του παιχνιδιού.

Τεχνολογία

Το παιχνίδι έχει αναπτυχθεί με χρήση των γλωσσών προγραμματισμού JavaScript και HTML5 και εκτελείται σε διακομιστή διαδικτύου. Είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://software.isrg.org.uk/vipi/flyswat/FlySwatIndex.html. Το παιχνίδι αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Έργου ViPi. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ.

back

Το έργο ViPi  KA3 LLL (511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP). Αυτό το παιχνίδι περιλαμβάνει μόνο τις απόψεις των συντακτών του, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.